Åpningstider
 Salg
 
 Man-fre
 08.30-16.00
 Torsdag  08.30-20.00
 Lørdag 
 10.00-14.00
   
 Verksted  
 Man-fre  07.00-16.00
   
 Delelager  
 Man-fre  07.30-16.00
 
 Karosseri  
 Man-fre  07.00-15.00